Regionális Sportorvosi Centrum - Sportorvos - SzombathelyPont

Dr szilágyi zoltán szombathely telefonszám. Dr. Szilágyi Zoltán sebész

Dr. Szilágyi Zoltán

Ajánlatkérők és szerződéses partnerek korábbi ügyfélkapcsolattal rendelkezők részére történő hírlevélküldés Cégünk elektronikus levelezés céljából kezeli a tőle árajánlatot kérő és a cégünkkel szerződést kötő jogi személyek és artrózis kezelés magnetoterápia vállalkozók e-mailcímeit, annak érdekében, hogy ezeket az elektronikus elérhetőségi adatokat felhasználja hasonló termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célra.

A cégünktől árajánlatot kérő vagy velünk szerződést kötő természetes személy érintettnek minősülő szerződéses partnernek egyéni vállalkozóvalamint nem természetes személy szerződéses partner természetes személy alkalmazottjának neve és e-mailcíme.

  • Kecskés László — Home Dr.
  • Dr Kecskés László Szombathely Magánrendelés – Vacationplac
  • Fogászati segédeszközök gyártása - Adatvédelmi tájékoztató
  • A top 10 Fogászat, Fogszabályzás Tiszapüspöki-ban oldal 3
  • A Magyar Traumatológus Társaság tagjai Dr.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kizárólag a Reklámtv.

06-80-880-880

Mindezekről a honlapunkon közzétett érdekmérlegelési tesztben olvashat Ön részletesen. Az adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig azok kezelése ellen az érintett nem tiltakozik.

Élmény és Úszótábor

A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

dr szilágyi zoltán szombathely telefonszám

Az Ön személyes adatait dr szilágyi zoltán szombathely telefonszám nem adja tovább, nem értékesíti és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Cégünk nem továbbítja az Ön személyes adatait harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

I. sz. orvosi rendelő

Az Ön személyes adatait csak ezen irányelvnek megfelelően osztjuk meg harmadik felekkel, az alábbiak szerint: A jogi kötelezettségek betartása Cégünk személyes adatokat továbbíthat, ha ilyen intézkedés szükséges bármely jogszabály betartásához, illetve amennyiben az illetékes hatóság vagy bíróság határozata vagy végzése alapján cégünk erre köteles. Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünkre irányadó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6.

dr szilágyi zoltán szombathely telefonszám

Igényeink, követeléseink, jogos érdekeink érvényesítése Cégünknek szüksége lehet arra, hogy megosszuk a személyes adatokat cégünk jogainak és érdekeinek védelme érdekében, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban pl. Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünk jogos gazdasági érdeke [GDPR 6. Külső szolgáltatók igénybevétele Cégünk a működése során harmadik felek szolgáltatásait veszi igénybe.

A cégünk által igénybe vett adatfeldolgozók kizárólag az adatfeldolgozás céljával összeegyeztethető és jogalapjának megfelelő formában és mértékben férhet hozzá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az Ön személyes adataihoz, csak abban az esetben, amennyiben feltétlenül szükséges.

dr szilágyi zoltán szombathely telefonszám

CE Certiso Kft. Vörös Zsolt egyéni vállalkozó székhely: Szombathely, Csillag utca Milyen esetekben kezeljük más vállalkozások megbízásából az Ön személyes adatait? Cégünk a minket megbízó vállalkozások fogorvosok-fogászatokmint adatkezelők részére orvosi eszközök fogszabályozó készülékek gyártását nyújtja, melynek során a beküldő kezelőorvos betegeinek személyes adatait egészségügyi adatait kezeli adatfeldolgozóként az adatkezelő és a jogszabályok által meghatározott szabályok szerint.

Adatkezelők: az orvosi eszközök jellemzően fogszabályozó készülékek megrendelői kezelőorvosok, fogorvosok, fogászatok, akik a pácienst kezelikmint adatkezelők.

dr szilágyi zoltán szombathely telefonszám

Adatkezelés jogalapja és célja: a cégünk, mint adatfeldolgozó és az adatkezelő közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. Érintettek köre: a cégünktől orvosi eszközöket fogszabályozó készülékek rendelő orvosok páciensei.

  1. 38 hetes terhesség derékfájás
  2. Magyar Ortopéd Társaság On-line
  3. По всей вероятности, кто-то из Лиза войдет в контакт с Хедроном -- о чем Шут даже и подозревать-то не будет -- и займется его сознанием.
  4. Az ízületek és az izmok fájnak a csontokról

Kezelt személyes adatok köre: Az Szvt. Adatkezelés időtartama: Cégünk az elkészült orvosi eszközökkel kapcsolatban a vényeket 5 öt évig őrzi az Eüak.

Adatvédelmi tájékoztató

Adattovábbítás: Cégünk szükség esetén továbbítja az illetékes hatóságoknak társadalombiztosítási szervek a jogszabályokban előírt, vagy az egyedi adatszolgáltatás iránti határozatban szereplő személyes adatokat. Ezekben az esetekben az adattovábbítás jogalapja a cégünkre irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése [GDPR 6.

dr szilágyi zoltán szombathely telefonszám

Cégünk a fent felsorolt adatfeldolgozói tevékenységét és folyamatait felmérte, így amennyiben Ön ilyen kéréssel fordul felénk, cégünk tájékoztatást nyújt Önnek arról, hogy kezeljük-e adatfeldolgozóként valamely más vállalkozás megbízásából az Ön személyes adatait.

Hogyan védi cégünk az Ön személyes adatait? Biztonság Cégünk megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett és tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében az elvesztés vagy a jogellenes feldolgozás egyéb formái ellen.

dr szilágyi zoltán szombathely telefonszám

Tevékenysége során cégünk minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az információbiztonságra vonatkozó legjobb gyakorlatoknak megfeleljen.

Titoktartás Cégünk gazdasági tevékenysége során üzleti dr szilágyi zoltán szombathely telefonszám, így a fent megjelölt adatfeldolgozóval is titoktartási kötelezettséget vállal, mely kiterjed minden, a szerződésekkel összefüggő információra, így az esetleg kezelt személyes adatokra is. Milyen jogai vannak Önnek a cégünk által végzett adatkezelésekkel kapcsolatban? A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog Ön írásban tájékoztatást kérhet a cégünktől, hogy tájékoztassuk: milyen személyes adatait.